Regulamin sklepu

Sklep internetowy, działający pod adresem www.kingsmoor-polska.pl  prowadzony jest przez: Danish Consulting Przemysław Moskwa, NIP 8982094477, REGON 020358832.


Postanowienia ogólne 

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż internetową na odległość na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Informacje na temat towarów dostępnych w sklepie, zamieszczona jest na stronie www.kingsmoor-polska.pl


Zasady składania i realizacji zamówień

1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są:
- poprzez stronę internetową www.kingsmoor-polska.pl
- pocztą elektroniczną pod adresem kontakt@kingsmoor-polska.pl.
2. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować jeżeli Sprzedający nie będzie mógł potwierdzić zamówienia u Klienta w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zmówienia.
5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu.
6. Realizacja zamówienia następuje:
- w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na koncie,
- w przypadku zamówień kartą kredytową – w chwili autoryzacji transakcji.
7. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny ze Sprzedającym pod nr. tel. 720 500 660
8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie importera lub dostawcy importera. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia
9. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność  w terminie 14 dni od dnia anulowani zamówienia.
10. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Ceny towarów 

1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
2. Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, a w przypadku płatności kartą płatniczą kosztów prowizji realizacji płatności przez operatora.
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz wycofywania ich z oferty, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
6. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
7. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
8. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.


Dostawa

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firmy kurierskiej POCZTEX.
2. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy. 
3. Zamówienia sa realizowane średnio w ciagu 48h od momentu otrzymania płatności. Sklep zastrzega sobie prawo do maksymalnego czasu realizacji zlecenia wynoszacego 7 dni roboczych.
4. W przypadku płatności przelewem powyższy termin zostaje wydłużony o czas realizacji przelewu.
5. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.
6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy spisać protokół szkody w obecności kuriera.
7. Koszty wysyłki przesyłki o maksymalnej wadze 30 kg wynoszą 15 zł. Zamówienia przekraczające 30 kg zostaną podzielone na odpowiednią ilość przesyłek.
8. W przypadku zamówienia większej ilości towaru, należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie ze sprzedającym w celu ustalenia szczegółów dostawy.
 

Sposoby płatności

1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
- przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Danish Consulting
- kartą kredytową,
2. Wpłaty online kartą kredytową i przelewy online obsługuje serwis Przelewy24.pl
3. Przy płatnościach online kartą płatniczą lub przelewem bankowym realizowanym przez serwis Przelewy24.pl, pobierana jest prowizja w wys. 3,0% od kwoty zamówienia.
4. Za tradycyjny przelew bankowy nie jest pobierana prowizja.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny , składając w terminie 14 dni od dnia wydania towaru stosowne oświadczenie na piśmie.  Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy zakupiony  towar należy odesłać niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego odebrania.
3. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania, co oznacza, iż opakowanie jednostkowe nie może nosić śladów otwierania.
4. Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.
5. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres magazynu Sklepu: ul.Waniliowa 52/16, 51-180 Wrocław. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Sklep dokona zwrotu ceny towaru w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru, na konto wskazane przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
7. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.


Gwarancja, odpowiedzialność sprzedawcy 


1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Do produktów posiadających gwarancję producenta Sklep wysyła wraz z towarem kartę gwarancyjną, w której każdorazowo określone są warunki gwarancji.  
3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.)
4. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie wraz z reklamowanym towarem.
5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu oraz opis niezgodności towaru z umową.
6. Towar należy odesłać na adres: Waniliowa 52/16, 51-180 Wrocław. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymiany produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu. 
8. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. 
9. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 5 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.
 

Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji umowy oraz w prawnie usprawiedliwionym celu marketingowym. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 
3. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.


Postanowienia końcowe

1. Towar prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
2. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.07.2013 i  jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
4. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie www.kingsmoor-polska.pl z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Koszyk

 x 
Twój koszyk jest pusty

Kingsmoor Polska


Copyright © 2013